Penetron Toodete Kataloog

U-SEAL 816-Τ (Thixotropic)

U-SEAL 816-Τ (Thixotropic)

U-Seal 816 T on ühekomponentne püstoliga peale kantav mittevajuv polüuretaanehitushermeetik. See kõvastub õhuniiskuse toimel, moodustades kõrgefektiivse püsivalt elastse ning vananemisele ja ilmastikumõjudele vastupidava hermetiseeriva ühendi.

U-Seal 816 T on headeomadustega mitmekülgne ehitushermeetik järgmistele kasutusaladele:

 Paisumis- ja ehitusvuugid vertikaalsetes ja horisontaalseteskonstruktsioonides

Vuugid valmis valatudelementides

Vuugidvälisseintes ja välisvoodris

Vuukideilmastikukindel tihendamine tellis- või plokkmüüritiste, kivi, puidu, betooni,metalli ja akna- või ukselengide puhul

Metallkatuste jaräästarennide tihendamine, silla- ja rõdupiirded

Vuugid veekanalites jaüldotstarbeline hüdrauliline tihendamine veega kokkupuute korral

Liimibja tihendab üheaegselt

Püsivaltelastne; võimaldab vuugi liikuvust ±50% piires

Hõlbus püstoliga peale kanda,suurepäraselt töödeldav konsistents

Nakkub tõhusalt kõigiehitusmaterjalidega

Hea tiksotroopsus, ei vaju

Nakkubsuurepäraselt kõigi tavalisemate ehitus- ja tööstusmaterjalidega ilmakruntimisvahendit kasutamata

Ei jäta betoonile egapoorsetele materjalidele plekke

Hea vastupidavusvananemisele, ilmastikumõjudele ja puhastusvahenditele, mereveele, lubjaveele

Ülevärvitav paljude vee- jalahustipõhiste värvidega (eelnev tööproov on soovitatav)

Pinnaettevalmistamine: Aluspinnad peavad olema puhtad, kuivad, veest, õlist, määrdeainetestja roostest vabad ning terved. Eemaldage kõik lahtised osakesed võimaterjalijäägid suruõhu, liivapaberi või jäiga pintsli abil. Klaas, metall jmmittepoorsed pinnad peavad olema kõigist pinnakattematerjalidest vabad jalahustiga puhastatud. Valmiselemendid, millel on kasutatud muid  vormieemaldusvahendeid peale polüetüleenkile,peavad olema liivapritsiga või mehaaniliselt lihvitud ja tolmuvabad. Puhastus-ja/või kruntimisvahendite kasutamine võib optimaalse nakke saavutamiseksvajalikuks osutuda. Aluspinnad peavad olema ette valmistatud vastavalt PENETRONHELLAS S.A. juhistele. Tellis-, looduskivi-, plast- ja värvipinnad,pinnakattematerjalid jm pinnaviimistlused võivad oma varieeruvate omadustetõttu sageli raskesti nakkuvad olla. Selliste aluspindade ettenägematuteomaduste tõttu on eelnev tööproov soovitatav. Vajadusel kandke vuugi seintelekiht kruntimisvahendit (U-PRIMER 110 poorsetele pindadele). Kui soovitetäpsemaid soovitusi ja nõuandeid nakkuvuse kohta konkreetsetel pindadel, pöördugePENETRON HELLAS S.A. poole.

Hermetiseerimine: Keerake plastotsak kohale ja lõigake seenurga all läbi sõltuvalt joa soovitud paksusest ja profiilist. Asetage padrun (teleskoopkolviga) käsi- võisuruõhupüstolisse ja suruge U-SEAL 816T ettevaatlikult välja, vältidesõhutaskuid. Soovitatav pealekandmistemperatuur: 15°-25°C. Kasutamisehõlbustamiseks või külmas keskkonnas kasutamisel soovitame hoiustada materjalienne kasutamist u 25°C juures. Et tagada hermeetiku vaba liikuvus vuukides, onoluline, et hermeetik ei nakkuks vuugi põhjaga, seetõttu tuleb korrektseksvuukimiseks kasutada sobiva läbimõõduga suletud pooridega polüetüleenist liistu(vuugiliistu) PENETRON® BACKING ROD, paigutades selle vuugi põhja sobivalesügavusele.

Kandke vajadusel vuugi külgedele sobivat kruntimisvahendit ja pidagesilmas nõutavat ooteaega, et vältida soojenemisel lahustimullide tekkimistkõvastumata hermeetikus. Suruge U-SEAL 816T korralikult vuugi sisse, tagadestäieliku kontakti vuugi külgede ja põhjaliistuga. Hoidke otsakut U-SEAL 816Tsees ja jätkake hermeetiku pealekandmist ühtlase joana, hoides otsakutõhutaskute vältimiseks joa ees. Vältige hermeetiku ülekatteid, et ei tekiksõhutaskuid.

Viimistlusjuhisedja piirangud: U-SEAL 816T tuleb siledaks töödelda, tagades täielikukontakti vuugi külgede ja põhjaliistuga, see aitab ka võimalikke hermeetikustekkinud õhutaskuid kõrvaldada.

U-SEAL 816-Τ 600ml/ fooliumtuub

Vaadake ka neid tooteid

C-24

Tellige toode

Toote tellimiseks saatke meile e-mail või helistage.

Tärniga väljad (*) on kohustuslikud.
Täname! Teie kiri on saadetud!
Oops! Midagi läks valesti. Proovige uuesti!